Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

 • Data: 18.12.2023 10:00 - 18.12.2023 18:00
 • Lokalizacja Rzemieślnicza 5a, Nidzica, Polska (Mapa)

Opis

 

Plan kursu:


Godzina 10 - 13


 Mobile Dental Photography Jakub Wiśniewski

Opis: „Fotografia cyfrowa jest obecnie łatwym, tanim, szeroko dostępnym sposobem dokumentowania rzeczywistości. W końcu prawie każdy z nas ma w swojej kieszeni smartfon ze zintegrowanym aparatem. Aparatem który pod względem jakości wykonywanych zdjęć co raz mniej odbiega od obrazów, które generują profesjonalne zestawy fotograficzne. 

Jak wykorzystać te urządzenia optymalnie? Jak można zastosować komunikację wizualną w codziennej pracy, by zbudować autorytet i zaufanie wśród swoich Pacjentów? Jak używać zdjęć do dokumentowania swoich przypadków? Które akcesoria fotograficzne są naprawdę niezbędne w codziennej pracy? Oraz najważniejsze - jak poprawnie wykonać najważniejsze ujęcia w fotografii stomatologicznej z użyciem smartfona i dodatkowych akcesoriów? Tego wszystkiego dowiecie się podczas tych Warsztatów.” WYKŁAD:


1. Wprowadzenie do klinicznej cyfrowej fotografii stomatologicznej :

 • zalety fotografii cyfrowej  
 • zastosowania fotografii stomatologicznej - komunikacja i dokumentacja
 • wykorzystanie zdjęć do celów promocji praktyki

2. Sprzęt fotograficzny:

 • czy wielkość matrycy jest istotna?
 • wpływ długości ogniskowej na zdjęcie - zniekształcenie perspektywy
 • budowa aparatu w smartfonie
 • akcesoria przydatne w fotografii urządzeniami mobilnymi

3. Lusterka i retraktory: 

 • typy lusterek do fotografii
 • retraktory do warg i policzków
 • retraktory przedsionkowe
 • jak prawidłowo wykonać retrakcję do różnych zdjęć klinicznych

4. Ustawienia aparatu cyfrowego: 

 • omówienie podstawowych ustawień aparatu fotograficznego do zdjęć wewnątrzustnych: przesłona, czas otwarcia migawki, ISO, balans bieli
 • możliwości oraz ograniczenia aparatu w smartfonie
 • przydatne aplikacje do fotografii smartfonem

5. Fotografia wewnętrzustna:

 • omówienie poszczególnych ujęć podstawowego protokołu fotograficznego i sposobów ich prawidłowego wykonania
 • niezbędne akcesoria i ich wykorzystanie
WARSZTAT FOTOGRAFICZNY 

Trening czyni mistrza, czyli praktyczne zajęcia z wykorzystania zdobytej w części teoretycznej wiedzy.

Kursanci wykonają podstawowe ujęcia wewnętrzustne z użyciem smartfona i dodatkowych akcesoriów : zdjęcia pojedynczego zęba, zdjęcia odcinka przedniego oraz zdjęcia łuków zębowych.


Godzina 13 - 13:30 Obiad


Godzina 13:30 - 15:30 


Instrumentacja kanałów korzeniowych. 


Podczas warsztatu z maszynowego opracowania kanałów zapoznasz się ze skutecznym i prostym do zastosowania sposobem opracowania kanałów korzeniowych. 


- Przedstawimy sposoby na radzenie sobie z najczęstszymi trudnościami klinicznymi

- Zaproponowane algorytmy postępowania ułatwią Ci zwiększenie efektywności pracy już od kolejnego pacjenta. 

- Każdy uczestnik/uczestniczka będzie miał za zadanie podczas warsztatu praktycznego opracowanie przynajmniej jednego kanału korzeniowego systemem maszynowym. 

- Podane algorytmy pozwolą Wam na zastosowanie ich w codziennej praktyce i zwiększenie Waszej skuteczności klinicznej

- Opowiemy o różnicach w technikach preparacji 

- Pokażemy Wam, że nie musicie zawsze patrzeć na konkretną markę instrumentów

- Nauczymy Cię pracować każdym systemem niezależnie od tego jaki masz do dyspozycji w swoim gabinecie.Godzina 16 - 18


Koferdam. Get it done.


Warsztat praktyczny z minimum niezbędnej teorii. Pierwszy krok w drodze do nowoczesnej stomatologii. W części teoretycznej dowiesz się „jak”. W części praktycznej zrozumiesz „dlaczego”.


Cześć teoretyczna: 


 • Po co to wszystko? Kilka słów o historii. Kontrowersje z Evidence Based Dentistry

 • Instrumentarium podstawowe

o Guma

o Dziurkacz – omówienie funkcji „rewolweru” z podziałem na poszczególne grupy


zębów o Kleszcze


o Klamry – omówienie głównych grup klamer, sposobów doboru klamry do wskazań klinicznych


o Ramka

• Instrumentarium dodatkowe


o Szablon

o Nić dentystyczna – sposoby przeciągania gumy przez punkt styczny, ligaturowanie


koferdamu (wiązanie i atraumatyczne zdejmowanie) o Teflon


o Gumki zaciskowe wedjets


o Inne


• Omówienie zasad izolacji, właściwa ekspozycja pola zabiegowego, inwersja gumy, techniki


pracy – pokaz live na fantomie


Część praktyczna: 


• Ćwiczenia na fantomach:

o Planowanie ekspozycji


o wykonanie otworów

o Sprawdzenie przestrzeni międzyzębowych

o Dobór klamry

o Zakładanie koferdamu różnymi technikami

o Wykonanie inwersji – dobór odpowiednich narzędzi pomocniczych w zależności od


powierzchni zęba

o Ligaturowanie – wiązanie i atraumatyczne usuwanie nici o Zdejmowanie koferdamu


Podczas kursu organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalnie wyposażone stanowiska do ćwiczeń praktycznych, pełne wyżywienie w trakcie trwania kursu.


Prowadzący:


Katarzyna Fabjańska 

Jakub Wiśniewski

Sebastian Płotkowski