Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

  • Data: 24.10.2020 10:00 - 25.10.2020 17:00
  • Lokalizacja Rzemieślnicza 5a, Nidzica, Polska (Mapa)

Inwestycja 3800

Opis

Podczas kursu dowiesz się, jak ratować najtrudniejsze przypadki i jak sprawić, żeby te zęby, które jeszcze niedawno wymagały ekstrakcji, funkcjonowały wiele lat :) 

Podczas części teoretycznej dowiesz się: 


- jak ocenić rokowanie powodzenia usuwania złamanego narzędzia 
- jak dobrać odpowiednie instrumentarium do usuwania (metody ultradźwiękowe, pętlowe, tulejowe)
- jak powstają perforacje na różnych etapach leczenia
- jak ocenić rokowanie perforacji (w zależności od rodzaju, miejsca i obecności stanu zapalnego). 
- jak zaopatrzyć poszczególne rodzaje perforacji (open apex, perforacja bocznej ściany korzenia, perforacje dna komory)
- poznasz akcesoria przydatne przy tego typu zabiegach. 
- jak powstają poszczególne typy resorpcji (m.in. wewnętrzna, przyszyjkowa, zapalna wierzchołka korzenia). 
- jak podjąć decyzję, o prawidłowym sposobie leczenia poszczególnych typów resorpcji. 

Podczas części praktycznej: 

- dostaniesz do usunięcia przynajmniej dwa złamane narzędzia, oraz dwa różne zestawy do usuwania złamanych narzędzi (m. in. ultradźwięki i BTR Pen, metody „na igłę”). 
- Zamkniesz trzy różne typy perforacji (open apex, perforacja korzenia, perforacja dna komory). 
- Wykorzystasz najnowsze materiały bioceramiczne: MTA i BioDentine

Po każdym etapie części teoretycznej wykonywane są zajęcia praktyczne. Ćwiczenia wykonywane są na specjalnie do tego przygotowanych fantomach.

Prosimy o przywiezienie ze sobą zębów po ekstrakcji najlepiej trzonowych (inne też mile widziane)  bez wykonanego dostępu.

Podczas kursu organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, profesjonalnie wyposażone stanowiska do ćwiczeń praktycznych, pełne wyżywienie w trakcie trwania kursu.