dr n.med. Katarzyna Fabjańska
Wykładowca

W 2009 roku ukończyła kierunek lekarsko- dentystyczny na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W 2018 roku  uzyskała stopnień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii,

na podstawie pracy pt. „Analiza zmian biomechanicznych zębiny kanałowej, po zastosowaniu różnych

protokołów płukania stosowanych w leczeniu endodontycznym.”

W 2022 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie: „stomatologia zachowawcza z EndodoncjąPublikacje

„Trepanacja zaplanowana cyfrowo a zużycie twardych tkanek zęba- badanie pilotażowe”

A. Barankiewicz, T. Zbożeń, M. Kochanowski, K. Fabjańska, www.podyplomie.pl/stomatologiapodyplomie,

2022, 03

„Leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowce szczęki z głęboką bifurkacją- opis

przypadku”

K. Fabjańska, A. Koprowicz; Medical Tribune 2019, 10, Stomatologia- 0937

„Protokoły płukania stosowane w leczeniu endodontycznym a właściwości mechaniczne

zębiny korzeniowej”

K. Fabjańska, J. Nowak, H. Pawlicka; JStoma 2018,10, 1:30-41

„Treatment needs and predictive capacity of explanatory variables of oral disease in young

athletes with an intellectual disability in Europe and Eurasia”

C. Fernandez, I. Descamps, K. Fabjańska, I. Kaschke, L. Marcs; European Journal of Paediatric Dentistry vol.

17/1-2016

“Oral health needs of athletes with intellectual disability in Eastern Europe: Poland,

Romania and Slovenia”

C. Fernandez, K.Wichrowska- Rymarek, A. Pavlic, A.Vinereanu, K. Fabjańska, I. Kaschke, L. Marcs;

International Dental Journal 2016, 66(2):113-119

“Pourazowa odbudowa zęba siecznego przyśrodkowego szczęki z wykorzystaniem

odłamanego zrębu- opis przypadku”

P. Skrzypek, B. Śmielak, K.Fabjańska; Magazyn Stomatologiczny nr.7-8(285)/2016

“Stan zdrowia jamy ustnej zawodników Olimpiad Specjalnych”

K.Wichrowska, M.Urbaniak, K.Fabjańska; Twój Przegląd Stomatologiczny 2014;5;101-103

„Intruzja zęba stałego z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia, powikłania

odległe urazu i ich leczenie- opis przypadku”

K.Fabjańska, A.Palatyńska-Ulatowska; Magazyn Stomatologiczny nr2/2013/ONLINE, 153

„Częstość występowania urazów zębów przednich u niepełnosprawnych intelektualnie

sportowców Olimpiad Specjalnych wybranych krajów Europy

i Azji”

K.Wichrowska, K.Fabjańska, H.Pawlicka; Dent. Med. Probl. 2011, 48, 490-496

Prezentacje i wystąpienia:

7-10.X.2016r „Oral health status of Special Olympics athletes in Poland”

FDI Annual